تعدیل معیشت همگانی
دی ۱, ۱۳۹۴

این حق هر آدمی در این دنیاست که در هر طبقه‌ای از حداقل امکانات زندگی برخوردار باشد.

ثبت نام در خبرنامه