تعالیم حضرت بهاءالله – بخش ۷

Program Picture
تعالیم حضرت بهاءالله – بخش ۷
فروردین ۶, ۱۳۹۶

عالم محتاج نفثات روح‌القدس است؛ این یکی دیگر از تعالیم حضرت بهاءالله، پیامبر دیانت بهائی است. در این قسمت، جناب شهرام آناهید در گفتگو با پارسا فنائیان، به این تعلیم می‌پردازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه