Program Picture

نماهنگ

تصنیف کف زنان

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

تصنیف کف زنان در آواز اصفهان با اجرای گروه عندلیب.

***

عشق تو مست و کف زنانم کرد

من نبودم چنین چنانم کرد

مستم و بی‌خودم چه دانم کرد

خلق گوید چنان نمی‌باید

من نبودم چنین چنانم کرد

در تنور بلا و فتنه خویش

پخته و سرخ رو چو نانم کرد

پر کنم شکر آسمان و زمین

چون زمین بودم آسمانم کرد

چون جهان پر شد از حکایت من

در جهان همچو جان نهانم کرد

بس کن ای دل که در بیان ناید

آن چه آن یار مهربانم کرد

news letter image

ثبت نام در خبرنامه