تصمیم جدید
دی ۲۳, ۱۳۹۴

یوتاب بعد از مراجعت به منزل تصمیم می‌گیرد که با جدیّت به تحصیل ادامه دهد و عقب‌ماندگی‌ها را جبران نماید.

ثبت نام در خبرنامه