تشکر و سپاسگزاری

Program Picture
تشکر و سپاسگزاری
اسفند ۸, ۱۳۹۶

فرزندانمان را چگونه تربیت کنیم تا قدردان و ممنون باشند؟ از اینکه فضل یا محبّت یا لطفی به ایشان شده را به دیگران هم ببخشند و در نهایت همیشه شاکر باشند از اینکه خلق شده‌اند تا مصدر امر خیری باشند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه