تشویق و حمایت از زنان پژوهشگر

تشویق و حمایت از زنان پژوهشگر
آبان ۱۹, ۱۳۹۶

جایزه‌ای به منظور شناسایی، معرفی، تشویق، و حمایت از زنان پژوهشگر تأثیر گذار در حوزه علم.

ثبت نام در خبرنامه