تشدید آزار و اذیت شهروندان بهائی

خبرنگار
تشدید آزار و اذیت شهروندان بهائی
مرداد ۲۲, ۱۳۹۹
گفتگو با: دکتر فرهاد ثابتان، استاد دانشگاه و سخنگوی جامعه جهانی بهائی در آمریکا در هفته های اخیر بسیاری از کشورهای اروپایی و جامعه جهانی آزار و اذیت شهروندان بهایی در ایران را شدیدا محکوم کردند.

ثبت نام در خبرنامه