تشدید آزار و اذیت شهروندان بهائی

Program Picture
تشدید آزار و اذیت شهروندان بهائی
مرداد ۲۲, ۱۳۹۹

گفتگو با: دکتر فرهاد ثابتان، استاد دانشگاه و سخنگوی جامعه جهانی بهائی در آمریکا در هفته‌های اخیر بسیاری از کشورهای اروپایی و جامعه جهانی آزار و اذیت شهروندان بهائی در ایران را شدیدا محکوم کردند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه