تساوی کامل زنان و مردان شرط بنیادین برای پیشرفت بشریّت – بخش ۲

تساوی کامل زنان و مردان شرط بنیادین برای پیشرفت بشریّت – بخش ۲
خرداد ۲۰, ۱۳۹۸

– وظایف ما برای برقراری تساوی حقوق بین زنان و مردان.
– بخش دوم سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

ثبت نام در خبرنامه