ترک تعصبات – بخش ۲

Program Picture
ترک تعصبات – بخش ۲
دی ۲۳, ۱۳۹۸

– موضوع تعصب در خطابات حضرت عبدالبهاء.
– بخش دوم سخنرانی آقای دکتر شاپور راسخ در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران، لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه