ترک تعصبات و معاشرت با همه انسان‌ها از هر نژاد و باور
دی ۲۰, ۱۳۹۷

فکر می‌کنید چطور با همه انسان‌ها از هر نژاد و باوری می‌شود ارتباط برقرار کرد؟ چطور می‌شود به باور خود اطمینان کامل داشت ولی متعصب نبود؟

ثبت نام در خبرنامه