ترک بیمارستان
دی ۱۶, ۱۳۹۴

یوتاب در اثر دیدن منظره غیر منتظره‌ای از پدر و مادرش می‌خواهد که او را از بیمارستان به خانه منتقل کنند و از لحاظ عاطفی دچار مشکل جدیدی می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه