ترویج خودکفایی، پروژه خدمت و توسعه

ترویج خودکفایی، پروژه خدمت و توسعه
شهریور ۳, ۱۳۹۹

سازمان فوندائیک (FUNDAEC) با الهام از آموزه‌های بهائی، از ماه مارس تا کنون ۱۵۰۰ شهروند را در ۸۰۰ پروژه کشاورزی مشارکت داده است.

ثبت نام در خبرنامه