ترسی که ریخت
شهریور ۱۴, ۱۳۹۷

من اولین بار، پاتیناژ رو با اون نوار ویدیویی سیاه رنگ و مستطیلی‌ای شناختم که نگار بهمون داده بود. خیلی وقتا آرزو می‌کردم که مثل اونا باشم، بتونم روی یخ سر بخورم و …

ثبت نام در خبرنامه