تربیت کودکان

تربیت کودکان
بهمن ۳۰, ۱۳۹۹

تربیت کودکان. تعلیم و تربیت کودکان، علمی است که نسبت به گذشته تغییرات شگرفی داشته به نحوی که بسیاری از پدران و مادران و حتی پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها نمی‌دانند که چگونه خود را با این تغییرات وفق دهند و با کودک خود در خانواده چگونه ارتباط برقرار کنند که درست باشد، یا حداقل غلط نباشد. بولتن امروز برخی از جنبه‌های مختلف موضوع تربیت کودکان را بررسی می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه