تربیت کودکان، صبر
دی ۱۲, ۱۴۰۰

در این بخش، مهمانی داریم که از تجربیاتش در کلاس‌های اطفال و از نقش مهم صبر در زندگی کودکان می‌گوید. آموزش صبر به کودکان کمک می‌کند تا خواسته‌ها و لذت‌هایشان را برای مدتی به تعویق بیاندازند. نباید کودکان را بیش از حد منتظر نگه داشت.

ثبت نام در خبرنامه