تربیت پرستار بیمارستانی

Program Picture
تربیت پرستار بیمارستانی
بهمن ۶, ۱۳۹۶

اجرای طرح «تربیت پرستار بیمارستانی» با شیوه‌های غیرآکاد‌میک با مخالفت جامعه پرستاری در ایران روبرو شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه