تربیت فرزندان، انتقال پیام مناسب

تربیت فرزندان، انتقال پیام مناسب
آذر ۷, ۱۴۰۰

چطور با فرزندانمان صحبت کنیم تا بیان ما تاثیرگذار باشد؟ ارتباط برقرار کردن با کودکان سن و سال ندارد. به کودکان پیام‌های پیاپی ندهیم. از عبارات کوتاه و ساده و قاطع و دقیق استفاده کنیم. در تربیت کودکان از جمله‌های پرسشی استفاده نکنیم.

ثبت نام در خبرنامه