تربیت روحانی کودکان

تربیت روحانی کودکان
اسفند ۲۲, ۱۴۰۰

در این قسمت در خصوص تربیت روحانی کودکان که همسو با تربیت روان‌شناسی است صحبت خواهیم کرد. منظور از تربیت روحانی کودکان آموزش فضائل روحانی مثل صداقت، عدالت، بخشش، و … به کودکان و درونی کردن این فضائل می‌باشد.

ثبت نام در خبرنامه