تربیت اطفال – بخش ۲
اسفند ۱۶, ۱۳۹۷

بخشی از کتاب آئین بهائی، نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم. در این قسمت: اجتماع نیز به نوبه خود مسئول تربیت اطفال است. جوامع بهائی این مسئولیت را به عهده گرفته‌اند.

ثبت نام در خبرنامه