تراژدی
اسفند ۹, ۱۳۹۷

وقتی در کاری قدم برمی‌داریم، تمام تلاش و کوشش‌هایمان را متمرکز بر روی علم آن کار قرار می‌دهیم و حاشیه‌ها را نادیده می‌گیریم تا به مقصود خود به دور از حاشیه‌ها برسیم.

ثبت نام در خبرنامه