تراویس و کاتیای
اسفند ۲۶, ۱۳۹۵

تراویس آمریکایی با کاتیای روس ثابت کردند که اختلاف‌های سیاسی کشورها نمی تواند مانع ایجاد عشق فرای مرزها باشد.

ثبت نام در خبرنامه