تدوام و تشدید سرکوب شهروندان بهائی در ایران

Program Picture
تدوام و تشدید سرکوب شهروندان بهائی در ایران
شهریور ۲۳, ۱۴۰۱

گفتگو با: دکتر عباس میلانی، نویسنده، مورخ و محقق ایرانی دکتر میلانی میگوید : «دوران تعصب مذهبی در ذهن بسیاری از مردم ایران به سر آمده».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه