تداوم و تشدید سرکوب شهروندان بهائی در ایران

Program Picture

خبرنگار

تداوم و تشدید سرکوب شهروندان بهائی در ایران
۲۳ شهریور ۱۴۰۱

گفتگو با: دکتر عباس میلانی، نویسنده، مورخ و محقق ایرانی.

دکتر میلانی می‌گوید: «دوران تعصب مذهبی در ذهن بسیاری از مردم ایران به سر آمده.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه