تداوم نقض فاحش حقوق شهروندان ایران

Program Picture
تداوم نقض فاحش حقوق شهروندان ایران
اسفند ۴, ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر فرهاد ثابتان، استاد دانشگاه و سخنگوی جامعه جهانی بهائی

حکومت ایران در پی مصادره اموال شهروندان بهائی به منظور ثروت‌اندوزی برای رهبران جمهوری اسلامی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه