Program Picture
تداوم مدنیّت
آذر ۱۴, ۱۳۹۴

در سری برنامه “مفاهیم مدنی در رساله مدنیّه” یکی از آثار حضرت عبدالبهاء، به این موارد اشاره می‌شود:

– تداوم مدنیّت، منوط به ڇه مواضع و مفاهیمی است؟

– مشکلات اصلی جهان امروز چیست؟ و …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه