تداوم محرومیت جوانان بهائی از تحصیل

تداوم محرومیت جوانان بهائی از تحصیل
مهر ۲۱, ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر فرهاد ثابتان، استاد دانشگاه و سخنگوی جامعه جهانی بهائی در آمریکا بیانیه اخیر جامعه جهانی بهائی از تداوم نقض حقوق شهروندان ایرانی و محرومیت جوانان بهائی از ورود به دانشگاهها خبر میدهد.

ثبت نام در خبرنامه