تداوم سرکوب شهروندان بهائی

Program Picture

این روزها به یاد تو

تداوم سرکوب شهروندان بهائی
۲۷ تیر ۱۴۰۱

جامعه جهانی بهائی می‌گوید: «کارزار سیستماتیک حکومت ایران برای سرکوب اقلیت دینی بهائی بار دیگر سرعت گرفته است».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه