تداوم آزار و اذیت شهروندان بهائی

Program Picture

این روزها به یاد تو

تداوم آزار و اذیت شهروندان بهائی
۱۰ مرداد ۱۴۰۱

«برای دومین ماه متوالی سرکوب بهائیان در ایران شدت می‌یابد» مروری بر بیانیه اخیر جامعه جهانی بهائی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه