تحولی که آغازش در نوجوانی رقم خورد

تحولی که آغازش در نوجوانی رقم خورد
آذر ۹, ۱۴۰۰

مهمان این برنامه «پرویز» از تاجیکستان، یک جوان که تحت تاثیر اولین کتاب گروه نوجوانان در ابتدا و بعد کل فرایند آموزشی، مسیر زندگی خودش، خانواده اش و دهکده‌اش دستخوش تقلیب مادی و روحانی می‌شه.

ثبت نام در خبرنامه