تحلیلی جامعه‌‌شناختی درباره‌ پول

تحلیلی جامعه‌‌شناختی درباره‌ پول
تیر ۲۸, ۱۳۹۷

این هفته، در نقطه‌ سرخط به پول می‌پردازیم. با مرور یادداشت «پول، پول، پول» بررسی می‌کنیم که پول در جامعه‌ ایرانی از گذشته تا حال، چه نقش و کارکردی داشته و دارد، و این عملکرد آن در گذر زمان چه تغییراتی کرده است.

ثبت نام در خبرنامه