Program Picture
تحصیل در دانشگاه
تیر ۲۹, ۱۳۹۹

می‌گویید در ایران اجازه رفتن به دانشگاه را ندارید. چرا نمی‌نویسید مسلمان هستید تا بتوانید به دانشگاه بروید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه