Program Picture
تحرّی حقیقت
خرداد ۴, ۱۳۹۵

با تحرّی حقیقت و یافتن نور الهی ظلمت جهل و نادانی از بین می‌رود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه