مثل نسیم
کریستسنا ان چوگانسونو
مرداد ۲, ۱۳۹۹

مثل نسیم، عشق و عنایت پروردگار بر همگان میوزد. هرکس به نوعى از آن بهره می‌برد. مثل نسیم حکایت برخى از آنان است. این هفته تجربه کریستسنا ان چوگانسونو.

قسمت های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه