تجربه عدم از منظر مولوی و خیام – بخش ۳

تجربه عدم از منظر مولوی و خیام – بخش ۳
دی ۱۰, ۱۳۹۷

– دو شاخه مختلف حکمت ایرانی.
– بخش سوم سخنرانی آقای دکتر آرش نراقی در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی.

ثبت نام در خبرنامه