تجربه زندان و انسان‌های بی‌گناه

تجربه زندان و انسان‌های بی‌گناه
مرداد ۱۵, ۱۳۹۹

گفتگو با: معدودی از زندانیان سابق جمهوری اسلامی با وجود درخواست‌های بین‌المللی برای آزادی زندانیان وجدان، هنوز تعدادی از بهائیان در حبس به سر می‌برند.

ثبت نام در خبرنامه