تجربه زندان و انسان های بی گناه

خبرنگار
تجربه زندان و انسان های بی گناه
مرداد ۱۵, ۱۳۹۹

گفتگوبا: معدودی از زندانیان سابق جمهوری اسلامی با وجود درخواست‌های بین‌المللی برای آزادی زندانیان وجدان، هنوز تعدادی از بهائیان در حبس به سر می‌برند.

ثبت نام در خبرنامه