تبلور مفهوم روحانیت در فرهنگ‌های مختلف
مهر ۱۳, ۱۳۹۸

موضوع برنامه این هفته گفتگو «تبلور معنای روحانیت در فرهنگهای مختلف» است. مهمان این برنامه سرکار خانم گیتا یوسفیان از اعضای جامعه بهائی ژاپن هستند که درباره این موضوع صحبت می‌‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه