Program Picture
تبلت یا کتاب
بهمن ۹, ۱۳۹۹

آیا در کودکی کتاب‌های ویژه کودکان را می‌خواندید؟ کتاب مورد علاقه شما چه بود؟ کودک شما چقدر کتاب می‌خواند؟ آیا کودک خود را تشویق به مطالعه می‌کنید؟ یا جایگزین‌های دیگری برای سرگرمی برایش در نظر گرفته‌اید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه