Program Picture

گزارش‌های تلویزیونی

گزارش تبعیض علیه بهائیان در ایران و یمن

۱۵ مرداد ۱۳۹۷

گزارشی از نشست آزادی ادیان و مسأله تبعیض علیه بهائیان در ایران و یمن که به دعوت دفتر روابط عمومی بهائیان آمریکا در شهر واشنگتن دی سی برگزار شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه