تاکسی‌گپ

تاکسی‌گپ

برنامه‌ای است به زبان طنز که در فضای درون تاکسی و در مسیر، بعضی مفاهیم مورد بحث در جامعه را به نقد می‌کشد.

برنامه‌ای است به زبان طنز که در فضای درون تاکسی و در مسیر، بعضی مفاهیم مورد بحث در جامعه را به نقد می‌کشد.

تازه‌ترین قسمت‌ها

سایر قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه