تاکسی‌گپ

program picture

تاکسی‌گپ

برنامه‌ای است به زبان طنز که در فضای درون تاکسی و در مسیر، بعضی مفاهیم مورد بحث در جامعه را به نقد می‌کشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه