تاملی در پیام بیت العدل اعظم به بهائیان آمریکا

Program Picture
تاملی در پیام بیت العدل اعظم به بهائیان آمریکا
مهر ۱۴, ۱۳۹۹

بیت العدل اعظم در پیام خود به بهائیان آمریکا می‌نویسد: «نژادپرستی انحرافی عظیم از میزان اخلاق حقیقی است.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه