تاملی در پیام بیت العدل اعظم به بهائیان آمریکا

تاملی در پیام بیت العدل اعظم به بهائیان آمریکا
مهر ۱۴, ۱۳۹۹

بیت العدل اعظم در پیام خود به بهائیان آمریکا می‌نویسد: «نژادپرستی انحرافی عظیم از میزان اخلاق حقیقی است.»

ثبت نام در خبرنامه