تاملی در واژه رهبری

تاملی در واژه رهبری
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹

رهبری، واژه‌ای است که تاثیرات آن را باید در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها و مسیر تکامل تمدن بشری جستجو و ارزیابی کرد.

ثبت نام در خبرنامه