تاملی در واژه «توکل»

Program Picture
تاملی در واژه «توکل»
تیر ۷, ۱۴۰۰

«توکل» نه به معنای عدم تلاش، بلکه نهایت تلاش و کوشش در هر امری همراه با امید به تایید الهی داشتن است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه