تاملی در واژه «توکل»

تاملی در واژه «توکل»
تیر ۷, ۱۴۰۰

«توکل» نه به معنای عدم تلاش، بلکه نهایت تلاش و کوشش در هر امری همراه با امید به تایید الهی داشتن است.

ثبت نام در خبرنامه