تاملی در مفهوم زندگی و مرگ

تاملی در مفهوم زندگی و مرگ
مهر ۱۲, ۱۴۰۰

به یاد دوست عزیزی که مرغ روحش چند روز پیش از قفس تن آزاد شد و به عوالم نامتناهی پرواز کرد. «مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک».

ثبت نام در خبرنامه