تاملی در مفهوم رنج

تاملی در مفهوم رنج
مهر ۹, ۱۳۹۷

«وقتی زندگی یعنی رنج، برای زندگی کردن باید لذتی در رنج بردن یافت». رنج چیست و چرا وجود داره؟ آیا میشه بدون رنج زنگی کرد یا اینکه رنج بخشی اجتناب‌ناپذیر از زندگی ماست؟

ثبت نام در خبرنامه