تاملی در مفهوم انسان دوستی

خبرنگار
تاملی در مفهوم انسان دوستی
شهریور ۵, ۱۳۹۹

گفتگو با: شهلا و ترانه انسان دوستی جزء جداناپذیری است از وجود فردی و جمعی همه انسان ها که در سیر تکامل بشر جلوه های تازه و ارزنده ای از خود نمایان کرده است

ثبت نام در خبرنامه