تاملی در مفهوم انسان دوستی

Program Picture
تاملی در مفهوم انسان دوستی
شهریور ۵, ۱۳۹۹

گفتگو با: شهلا و ترانه انسان‌دوستی جزء جداناپذیری است از وجود فردی و جمعی همه انسان‌ها که در سیر تکامل بشر جلوه‌های تازه و ارزنده‌ای از خود نمایان کرده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه