تاملی در معنای حقیقت انسان

تاملی در معنای حقیقت انسان
شهریور ۲۹, ۱۴۰۰

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند: «حقیقت انسان فکر اوست نه جسمش.»

ثبت نام در خبرنامه