تاملی در معنای حقیقت انسان

Program Picture
تاملی در معنای حقیقت انسان
شهریور ۲۹, ۱۴۰۰

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند: «حقیقت انسان فکر اوست نه جسمش.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه