تاملی در روز جهانی زن و نابرابری جنسیتی

خبرنگار
تاملی در روز جهانی زن و نابرابری جنسیتی
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹

گفتگو با: خانم کیوان گیولا، محقق و مشاور خانواده نابرابری جنسیتی، پرواز پرنده جامعه انسانی را امکان ناپذیر و رفاه و سعادت نسل‌های امروز و فردا را محدود میکند.

ثبت نام در خبرنامه