تاملی در بیانیه محفل ملی آمریکا

تاملی در بیانیه محفل ملی آمریکا
تیر ۱۱, ۱۳۹۹

گفتگو با: خانم فرزان ثابتان، آقای مهران بشیری، خانم دکتر نسرین بشیری و آقای امید میلانی محفل ملی بهائیان آمریکا، در بیانیه عمومی خود که هفته پیش منتشر شد، یگانگی نوع بشر را بنیادی‌ترین اصل در رویارویی با چالش نژاد‌پرستی خواند.

ثبت نام در خبرنامه