تاملی در بخش‌هایی از پیام‌های بیت العدل اعظم

Program Picture

خبرنگار

تاملی در بخش‌هایی از پیام‌های بیت العدل اعظم
۱۴ دی ۱۴۰۱

گفتگو با: فریال، امید.

در این اولین خبرنگار سال نو ۲۰۲۳ در تقویم میلادی، تاملی داریم در گل‌چینی از مفاهیم روحانی و ره‌نمودهای ارزشمند در برخی از پیام‌های بیت العدل اعظم در سال گذشته.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه